Tukaj lahko preverite hitrost svoje internetne povezave. Različne spletne aplikacije ali programi zahtevajo različne hitrosti internetnih povezav. Za uporabo videoklicev priporočamo hitrost vsaj 10 Mb/s v smeri proti uporabniku ter vsaj 2 Mb/s v nasprotni smeri.