Upravljanje medijev

SPECIALIZIRANI ZA PRIPRAVO ČASOPISOV, REVIJ IN PUBLIKACIJ

Za vas pripravimo in upravljamo s tiskanimi mediji

Agencija Oranža je specializirana za pripravo časopisov, revij in publikacij.

Naročnikom zagotavljamo visok uredniški in novinarski nivo, hkrati pa tudi profesionalno grafično obdelavo in prelom. Agencija Oranža lahko ponudi celovito in profesionalno rešitev, od vsebinske zasnove, priprave člankov, lektoriranja, grafičnih rešitev, fotografiranja … Ponudimo lahko vse, kar je potrebno za učinkovito, odlično in odmevno komuniciranje. 

Zavedamo se, kako pomembno je prisluhniti, sodelovati in stvari zapeljati tako, da smo zadovoljni vsi, zlasti pa tisti, ki jim je naše delo namenjeno, torej bralci. 

Že vrsto let pripravljamo glasila za različne naročnike.

Lokalni časopisi

Lokalni časopisi so po svoji namembnosti oziroma poslanstvu namenjeni v prvi vrsti prebivalcem okolja, v katerem izhajajo, oziroma občanom, kadar gre za časopis, ki ga izdaja občina. Za vas pripravimo estetska glasila s privlačno vsebino, ki sledi programski zasnovi medija. Obenem pa se zavedamo, da je življenje samo izjemno dinamično in ta dinamika se mora odražati tudi v zapisanem, oblikovanem in, seveda, branem.

Lokalna novica je tista, ki nas najbolj zanima in pritegne. V Agenciji Oranža verjamemo v to, da učinkovito informiranje o dogajanju na lokalnem nivoju pripomore k temu, da bomo lahko zadržali svoje življenje in delovanje na tistem nivoju, ki mu daje smisel in novo vrednost. 

ZA DRUŠTVA, ZVEZE IN ORGANIZACIJE

Glasila in publikacije na visokem nivoju

V Agenciji Oranža vam lahko pripravimo zbornike, publikacije ali glasila, ki služijo ohranjanju ali vzpostavljanju stika z vašo ciljno publiko.

Namen glasil ter publikacij društev in zvez je največkrat povezan z obveščanjem javnosti o delovanju organizacij. Medij pri informiranju tako nosi pomembno nalogo pri ohranjanju stika in komunikacije na visokem nivoju. Ob prelomnih dogodkih in obeležitvah le-teh se organizacije pogosto odločajo za izdajo zbornikov. Za vas pripravimo publikacije, ki bodo vsebinsko in vizualno privlačne. Pri svojem delovanju sledimo spoštovanju do naročnika in vseh tistih, ki so končni naslovniki našega dela. 

Prepričani smo, da smo pravi naslov za vas.

Stopite v stik z Agencijo Oranža, da vam sestavimo individualno ponudbo, ki bo v celoti odgovarjala na vaše želje in potrebe po odmevni in jasni komunikaciji, ali pa preverite nabor naših ostalih storitev.